Get Adobe Flash player

Witamy na oficjalnej stronie Kościoła Starokatolickiego w RP! 

Najnowszy wpis: 

K O M U N I K A T 

Msza Krzyżma - Wielki Czwartek
Posiedzenie Rady Kościoła

Działając na podstawie § 56 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
zwołuję posiedzenie RADY KOŚCIOŁA i wyznaczam termin na dzień 13.04.2017 r.
Miejscem posiedzenia Rady Kościoła wskazuję salę parafialną w budynku Parafii Katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi.
Do udziału w posiedzeniu Rady Kościoła zapraszam wszystkich duchownych Kościoła.

W Wielki Czwartek, tj. 13 kwietnia 2017 roku, Msza Krzyżma odprawiona zostanie
w Kaplicy Katedralnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi.
Do koncelebrowania Mszy Świętej, na której odnowimy nasze przyrzeczenia kapłańskie oraz poświęcimy oleje,
zaproszeni są wszyscy kapłani Kościoła.
Do udziału w tej Uroczystej Mszy Świętej zapraszamy wszystkich duchownych, kleryków, braci, wiernych i sympatyków Kościoła.

13 KWIETNIA 2017 r. - Parafia Katedralna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi
9.30 - Jutrznia
10.00 - Uroczysta Msza Święta Krzyżma
11.30 - Posiedzenie Rady Kościoła
18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej

Kapłaństwo

Powołanie jest to wołanie, wołanie kochającego serca, skierowane do każdego z nas. Każdy z nas słyszy, lub kiedyś słyszał ten tajemniczy głos. 

Jezus woła każdego z nas, pragnie abyśmy podążyli za Nim. Podążyli za Nim od świętości, do której każdy z nas jest powołany.

Więcej...

Pogrzeb Katolicki

W obrzędach pogrzebowych Święta Matka Kościół nie tylko poleca Bogu zmarłych, lecz także umacnia nadzieję swoich żyjących dzieci i wyznaje wiare, że kiedyś wszyscy ochrzczeni zmartwychwstaną z Chrystusem.

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci."

Więcej...

Chrzest Święty

"Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

Wskutek grzechu pierwszych rodziców przychodzimy na świat bez życia nadprzyrodzonego. Otrzymujemy je w sakramencie Chrztu. Sakrament ten daje nam łaskę uświęcającą, czyniąc nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła Chrystusowego.

Więcej...