Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Sporo osób coraz częściej ma styczność z brakiem tolerancji i to właśnie ta data ma to przypominać. Nakłanianie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest zachęceniem do tego, aby szukali rozwiązania tego dużego problemu. Nauczanie, czy również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz zmniejszenie się gnębienia osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwstawiania się różnym nietaktownym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie tworzące się akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tego rozwiązania. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają do czynienia właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni kilku lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się zbawienne w odszukaniu głębszych przyczyn pojawiania się nietolerancji, ale również mają ogłaszać, jak krzywdzące potrafią być oznaki nietolerancji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju działania mają stać się potrzebne do tego, żeby zrozumieć, czym faktycznie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale również ukazać, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Dodatkowo ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, ale też doceniania różnych kultur.

Jak obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny manifest ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej agresji pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i też przedstawiają silne poparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże manifestem. Solidarność tego dnia będzie wyrażana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz