Zmarł bp Marek Kordzik

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym tj.: 10. grudnia AD 2016, odszedł do domu Ojca J.E. ks. bp Marek Kordzik – Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

ks. bp Marek Kordzik urodził się 1 marca 1955 w Jeleniej Górze, po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na studia w Rzymskokatolickim Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1977 wstąpił do Polskiego Kościoła Starokatolickiego, a 4 kwietnia 1977 przyjął święcenia diakonatu we Wrocławiu. 3 października 1977 otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu, z rąk abpa Piotra Filipowicza. Od 2006 roku pełnił funkcję Zwierzchnika Kościoła.

W najbliższym czasie podamy do wiadomości czas i miejsce pogrzebu.

 

Kuria Kościoła

Dodaj komentarz

6 + 2 =