Duchowni

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej “Duchownymi Kościoła, są wszyscy, którzy przyjęli święcenia diakonatu, kapłańskie oraz sakrę biskupią, a także posiadają aktualną jurysdykcję Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Duchownym przysługuje tytuł: ksiądz.”

WYKAZ DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA

Ks. abp Artur Robert Wieciński (Polska)
Ks. bp Willian Dorea da Silva (Brazylia)
Ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay (Szkocja)

Ks. Arkadiusz Budny
Ks. Dmytrij Bondar
O. Kazimierz Janusz Dorociński
Ks. inf. Henryk Paweł Hawryszczak
Ks. Przemysław Knop
Ks. Jan Kwietniewski
Ks. Wellington Rogerio Silva


WYKAZ KLERYKÓW I BRACI ZAKONNYCH


kl. Krzysztof Czaplicki
br. Daniel Duma
kl. Piotr Lisiecki
br. Witold Niedzwiedzki
kl. Jonatan Respondek
kl. ‎Piter Shalkevitz‎
kl. Sławomir Stupiński
kl. Łukasz Szczurek
kl. Kamil Wojciechowski
kl. Piotr Ziemichod