Duchowni

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej “Duchownymi Kościoła, są wszyscy, którzy przyjęli święcenia diakonatu, kapłańskie oraz sakrę biskupią, a także posiadają aktualną jurysdykcję Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Duchownym przysługuje tytuł: ksiądz.”

WYKAZ DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA

Ks. abp Artur Robert Wieciński (Polska)
Ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay (Szkocja)

Ks. Arkadiusz Budny
Ks. Dmytrij Bondar
Ks. Kazimierz Janusz Dorociński
Dk. Daniel Duma
Ks. inf. Henryk Paweł Hawryszczak
Ks. Przemysław Knop
Ks. Jan Kwietniewski
Dk. Jonatan Respondek
Dk. Piotr Ziemichod


WYKAZ KLERYKÓW I BRACI ZAKONNYCH


kl. Krzysztof Czaplicki
kl. Szymon Klatt
kl. Piotr Lisiecki
br. Witold Niedzwiedzki
kl. ‎Piter Shalkevitz‎
kl. Sławomir Stupiński
kl. Łukasz Szczurek
kl. Kamil Wojciechowski