Duchowni

Zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej „Duchownymi Kościoła, są wszyscy, którzy przyjęli święcenia diakonatu, kapłańskie oraz sakrę biskupią, a także posiadają aktualną jurysdykcję Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Duchownym przysługuje tytuł: ksiądz.”

WYKAZ DUCHOWNYCH KOŚCIOŁA

Ks. abp Artur Robert Wieciński (Polska)
Ks. bp Willian Dorea da Silva (Brazylia)
Ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay (Szkocja)

Ks. Arkadiusz Budny
Ks. Dmytrij Bondar
O. Kazimierz Janusz Dorociński
Ks. inf. Henryk Paweł Hawryszczak
Ks. Przemysław Knop
Ks. Jan Kwietniewski
Ks. Wellington Rogerio Silva


WYKAZ KLERYKÓW I BRACI ZAKONNYCH


Spis kleryków i braci zakonnych ukaże się w dniu rozpoczęcia semestru seminaryjnego.