III Sesja Obrad VI Synodu Kościoła

VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

III Sesja Obrad  25 listopada 2017 r.

Dnia 19. października 2017 roku, Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej podaje do wiadomości publicznej, iż:

 • Zgodnie z § 44 ust. 4 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin obrad III Sesji VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 listopada Roku Pańskiego 2017. Na miejsce III Sesji Obrad wyznaczono siedzibę Parafii Katedralnej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 143.
 • Zgodnie § 45 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w obradach Synodu upranieni są:
  – abp Artur Wieciński – Zwierzchnik Kościoła
  – bp Willian Dorea da Silva
  – ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay
  – ks. Arkadiusz Budny
  – ks. Dmytrij Bondar
  – o. Kazimierz Dorociński
  – ks. Henryk Hawryszczak
  – ks. Przemysław Knop
  – ks. Jan Kwietniewski
  – ks. Wellington Rogerio Silva
  – Delegat Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi
  – Delegat Parafii pw. Świętej Rodziny w Bytomiu
  – Delegat Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu
  – Delegat Parafii pw. Św. Marcina z Tours w Nowogródku (Białoruś)
  – Delegat Parafii pw. NMP Częstochowskiej w Glasgow (Szkocja)
  – Goście Synodu (Duchowni i świeccy) z kraju i z zagranicy, zaproszeni przez Zwierzchnika – bez prawa do głosowania oraz praw wyborczych.
 • Przedmiotem Obrad VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej będą:
  – dalsze prace nad Statutem Kościoła oraz Prawem Kanonicznym Kościoła;
  – wytyczenie planów dot. kontaktów międzywyznaniowych;
  – wytyczenie planów dot. stosunków Państwo-Kościół;
  – przedstawienie Synodowi sprawozdania z działalności Kościoła;
  – wolne wnioski delegatów.
 • Zgodnie z § 46 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej obradom Synodu będzie przewodniczyć Zwierzchnik Kościoła – J.E. ks. abp Artur Wieciński.
 • Za przygotowanie miejsca obrad Synodu Kościoła odpowiedzialni są bracia zakonni Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego pod nadzorem Przełożonego – o. Kazmierza Dorocińskiego. Za przygotowanie dokumentacji merytorycznej, powiadomień i zaproszeń odpowiedzialny jest Sekretariat Kurii Biskupiej.
 • Koszty związane z organizacją Obrad Synodu Kościoła ponosi Kuria Kościoła. Dobrowolne wsparcie można wpłacać na konto Kościoła Starokatolickiego w RP (84 1950 0001 2006 0040 9846 0002) w tytule wskazując cel. Kuria Kościoła nie zapewnia zakwaterowania przybyłym delegatom.
 • Plan III Sesji Obrad VI Nadzwyczajnego Synodu Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej:
  08:30 – Egzaminy końcowe kandydatów do diakonatu
  10:00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Zwierzchnika Kościoła
  11:30 – Obrady III Sesji Synodu
  13:00 – Obiad
  14:00 – Obrady III Sesji Synodu
  18:00 – Kolacja
  18:30 – Obrady III Sesji Synodu