Komunikat Kurii z dn.: 13. października AD 2017

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Abp Artur Wieciński

        W związku z licznymi zapytaniami, zarówno osób prywatnych, urzędów, jak również Departamentu Wyznań MSWiA, informuję:

  1. “Parafia Kościoła Starokatolickiego w R.P.  p.w. Zmartwychwstania Pańskiego” nigdy nie uzyskała osobowości prawnej. Jej powołanie w żadnym czasie nie osiągnęło skutku prawnego.
  2. Numer identyfikacji podatkowej NIP, oraz numer REGON zostały nadane bezprawnie, o czym Urząd Skarbowy w Złotoryi, oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu zostały powiadomione.
  3. Na terenie obiektu w Wojcieszowie, przy ul Górniczej 8 nie jest prowadzona jakakolwiek działalność parafialna ani kościelna Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie są tam również prowadzone żadne działalności statutowe Kościoła. Informacja o tym została przekazana do Urzędu Miasta Wojcieszów.
  4. Na terenie posesji w Wojcieszowie, przy ul. Górniczej 8 nie funkcjonuje osoba prawna pod nazwą: DOM REKOLEKCYJNY IM. ABPA WŁADYSŁAWA FARONA W WOJCIESZOWIE” posiadająca numer REGON 368100446. Rejestracja w/w podmiotu została dokonana bezprawnie, z naruszeniem prawa państwowego, w sprzeczności z prawem Kościoła. W związku z zaistniałem faktem, a więc prowadzeniem nielegalnej działalności, wykorzystując do tego celu bezprawnie instytucję Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypsopolitej Polskiej zostałem zmuszony do podjęcia kroków prawnych, a więc do powiadomienia: Urzędu Miasta Wojcieszów, Urzędu Skarbowego w Złotoryi, Urzędu Statstycznego we Wrocławiu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi oraz Wydział Rejestru Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  5. Człowiek, podający się za proboszcza “Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wojcieszowie” oraz jako kierownik “Domu rekolekcyjnego” NIE JEST duchownym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym Kościół nie ponosi odpowiedzialności za jego działania. Jako Zwierzchnik Kościoła bardzo proszę o roztropność z kontaktach z tym człowiekiem.