Komunikat ws. nowych stron internetowych

W związku z doniesieniami oraz wieloma zapytaniami docierającymi do Kościoła Starokatolickiego pragnę poinformować:

Witryny internetowe:
– www.kosciolstarokatolicki.pl
– www.faronowcy.pl
– www.faronowcy.blogspot.com
NIE NALEŻĄ do Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościół nie bieże odpowiedzialności za treści na nich publikowane. Informujemy, iż informacje tam zawarte mogą być sprzeczne ze stanem faktycznym.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym prawnym kontynuatorem działania Polskiego Kościoła Starokatolickiego zalegalizowanego w roku 1947, a działającego na ziemiach polskich od 1871 roku do 1996 roku, a więc do czasu, gdy Kościół uzyskał ponowną rejestrację prawną pod bieżącą nazwą.
Kościół rozpoczął działalność na terenie Polski w 1871 r. Po wojnie uzyskuje osobowość prawną w 1947 r. ale w 1965 r. władze państwowe zawieszają jego działalność na 31 lat. Mimo to Kościół przetrwał w trudnych warunkach i prowadził aktywną działalność duszpasterską.“(zródło: GUS – Wyznania religijne w Polsce)

W związku z zapytaniem o posługę sakramentalną w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Kamiennej Górze, przy ul. Stefana Okrzei 12 informuję, iż zgodnie z nauką katolicką żaden duchowny nie ma prawa sprawować żadnej posługi sakramentalnej, gdy nie ma łączności ze swoim biskupem. W związku z tym, iż dotychczasowi duszpasterze posługujący w tej kaplicy nie posiadają ważnej jurysdykcji Kościoła do sprawowania sakramentów, a więc uzurpują sobie prawo do posługi kapłańskiej, co powoduje że sakramenty sprawowane są niegodziwie i nieważnie.

Odpowiadając na zapytania dotyczące księży, którzy zniknęli ze spisu duchownych, informuję:
– ks. bp Wojciech Z. Kolm nie jest duchownym Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
– ks. Artur Miłański, ks. Dariusz Majewski, ks. Grzegorz Wyszyński, ks. Daniel Makowski, ks. Piotr Janowski oraz dk. Waldemar Maj mają cofniętą jurysdykcję Kościoła i pozostają w karach kościelnych za łamanie przyrzeczeń kapańskich, oraz zasad i prawa obowiązującego w Kościele Starokatolickim w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie pytania, czy prośby o wyjaśnienie niejasności proszę kierować na adres mailowy: kuria@starokatolicy.pl