Komunikat Kurii z dn.: 22. września AD 2017

Informuję, iż informacje pojawiające się o tym, jakoby Kościół Starokatolicki w RP miał nowego Zwierzchnika są nieprawdziwe. Nieprawdziwe są także twierdzenia, iż odbyła się III Sesja VI Synodu Kościoła. Aktualny i prawdziwy skład Rady Kościoła podany jest w zakładce “Kontakt”. Jeśli osoby podszywające się pod organy Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie zaprzestaną tego procederu, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
Na ten moment nie publikuję spisu duchownych posiadających ważną jurysdykcję Kościoła, ponieważ czekam na opamiętanie i skruchę osób, które złamały prawo kościelne oraz wypowiedziały posłuszeństwo Zwierzchnikowi.
Zmuszony jestem także stwierdzić, iż ks. Artur Miłański ani ks. Dariusz Majewski nie zostali wybrani na biskupów Kościoła.

Informuję także, iż oficjalne oświadczenie dotyczące tego, co działo się w ostatnich tygodniach wydam w ciągu kilku dni.

+ Artur Wieciński
Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej