Ogłoszenie likwidatorów z dn. 24.10.2017 r.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w związku z art. 36 ust. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania podaje się do wiadomości publicznej:

Likwidator Parafii Kościoła Starokatolickiego pod nazwą: “Parafia Kościoła Starokatolickiego w RP pw. Zesłania Ducha Świętego” z siedzibą w Drawnie, przy ul. Łąkowej 4, posiadającej numer REGON 366880747, nieposiadającej numeru NIP, prowadzącej jednostkę lokalną pod nazwą: “Kościelna Agencja Pracy Modlitwy i Służby im. bp. Hodura” z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 6, posiadającej numer REGON 36688074700019, informuje, iż decyzją Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.10.2017 r., zgodnie z § 28 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w/w Parafia ulega likwidacji.
W związku z powyższym, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na poniżej podany adres w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej.
Jednocześnie, na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się dotychczasowego reprezentanta jednostki – Pana Roberta Waldemara Krefta do przekazania likwidatorowi dóbr oraz własności w/w Parafii oraz Kościoła w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej, w celu przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a więc ruchomości i nieruchomości, wszelkich dokumentów, umów, wyposażenia, pieczęci, paramentów i Ksiąg Parafialnych. Niezastosowanie się do powyższego, skutkować będzie dochodzeniem swoich praw przez Kościół w drodze postępowania sądowego, w zgodzie z § 25 ust. 3 Statutu Kościoła.
LIKWIDATOR:
abp Artur Wieciński; 90-536 Łodz, ul. Gdańska 143 lok. U1; tel. 505-505-432; e-mail: kuria@starokatolicy.pl

Likwidator Parafii Kościoła Starokatolickiego pod nazwą: “Parafia Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej” lub “Parafia Kościoła Starokatolickiego w R.P. Matki Bożej Nieustającej Pomocy” z siedzibą w gm. Dąbrówka, Działy Czarnowskie 18, posiadającej numer REGON 141874385, posługująca się numerem NIP 1251532344, prowadzącej jednostkę lokalną pod nazwą: “Dom Schronienia Dla Potrzebujących, Bezdomnych, Starszych i Samotnej Matki im. bł. Matki Teresy z Kalkuty” z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 54, posiadającej numer REGON 14187438500026, informuje, iż decyzją Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.10.2017 r., zgodnie z § 28 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w/w Parafia ulega likwidacji.
W związku z powyższym, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na poniżej podany adres w terminie 21 dni od dnia podania ninejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej.
Jednocześnie, na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się dotychczasowych dysponentów mienia jednostki – Pana Daniela Makowskiego, Pana Wojciecha Zdzisława Kolma, Pana Marka Nowaka, Pana mec. Wiktora Cellera, ks. Kazimierza Dorocińskiego do przekazania likwidatorowi dóbr oraz własności w/w Parafii w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej, w celu przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a więc ruchomości i nieruchomości, wszelkich dokumentów, umów, wyposażenia, pieczęci, paramentów i Ksiąg Parafialnych. Niezastosowanie się do powyższego, skutkować będzie dochodzeniem swoich praw przez Kościół w drodze postępowania sądowego, w zgodzie z § 25 ust. 3 Statutu Kościoła.
LIKWIDATOR:
abp Artur Wieciński; 90-536 Łodz, ul. Gdańska 143 lok. U1; tel. 505-505-432; e-mail: kuria@starokatolicy.pl

Likwidator Parafii Kościoła Starokatolickiego pod nazwą: “Parafia Starokatolicka p.w. Chrystusa Króla” lub “Parafia Kościoła Starokatolickiego w R.P. p.w. Chrystusa Króla” z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Wiejskiej 19 / 2, posiadającej numer REGON 340016756, posługująca się numerem NIP 8762276928, informuje, iż decyzją Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.10.2017 r., zgodnie z § 28 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w/w Parafia ulega likwidacji.
W związku z powyższym, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na poniżej podany adres w terminie 21 dni od dnia podania ninejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej.
Jednocześnie, na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się dotychczasowych dysponentów mienia jednostki do przekazania likwidatorowi dóbr oraz własności w/w Parafii w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej, w celu przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a więc ruchomości i nieruchomości, wszelkich dokumentów, umów, wyposażenia, pieczęci, paramentów i Ksiąg Parafialnych. Niezastosowanie się do powyższego, skutkować będzie dochodzeniem swoich praw przez Kościół w drodze postępowania sądowego, w zgodzie z § 25 ust. 3 Statutu Kościoła.
LIKWIDATOR:
kl. Jonatan Respondek; 90-536 Łodz, ul. Gdańska 143 lok. U1; tel. 511-633-432; e-mail: sekretarz@starokatolicy.pl

Likwidator Parafii Kościoła Starokatolickiego pod nazwą: “Parafia Starokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego” lub “Parafia Kościoła Staro-Katolickiego” z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1-go Maja 68 / 1, posiadającej numer REGON 230338844, nieposiadającej numeru NIP, działającej jako “Parafia Kościoła Starokatolickiego w RP p.w. Miłosierdzia Bożego” w Kamiennej Górze, przy ul. Stefana Okrzei 12, posługujacej się numerem REGON 021459771 oraz numerem NIP 6141603206, informuje, iż decyzją Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.10.2017 r., zgodnie z § 28 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w/w Parafia ulega likwidacji.
W związku z powyższym, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na poniżej podany adres w terminie 21 dni od dnia podania ninejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej.
Jednocześnie, na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się dotychczasowych dysponentów mienia jednostki – Pana Daniela Makowskiego oraz ks. Stanisława Będzieszaka do przekazania likwidatorowi dóbr oraz własności w/w Parafii w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej, w celu przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a więc ruchomości i nieruchomości, wszelkich dokumentów, umów, wyposażenia, pieczęci, paramentów i Ksiąg Parafialnych. Niezastosowanie się do powyższego, skutkować będzie dochodzeniem swoich praw przez Kościół w drodze postępowania sądowego, w zgodzie z § 25 ust. 3 Statutu Kościoła.
LIKWIDATOR:
kl. Jonatan Respondek; 90-536 Łodz, ul. Gdańska 143 lok. U1; tel. 511-633-432; e-mail: sekretarz@starokatolicy.pl

Likwidator Parafii Kościoła Starokatolickiego pod nazwą: “Parafia Starokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Zambrowie” z siedzibą w Zambrowie, przy ul. Ostrowskiej 13c, posiadającej numer REGON 368036346, nieposiadającej numeru NIP, informuje, iż decyzją Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06.10.2017 r., zgodnie z § 28 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w/w Parafia ulega likwidacji.
W związku z powyższym, likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na poniżej podany adres w terminie 21 dni od dnia podania ninejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej.
Jednocześnie, na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Kościoła – Prawa Wewnętrznego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wzywa się dotychczasowych dysponentów mienia jednostki – Pana Piotra Noren do przekazania likwidatorowi dóbr oraz własności w/w Parafii w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości publicznej, w celu przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a więc ruchomości i nieruchomości, wszelkich dokumentów, umów, wyposażenia, pieczęci, paramentów i Ksiąg Parafialnych. Niezastosowanie się do powyższego, skutkować będzie dochodzeniem swoich praw przez Kościół w drodze postępowania sądowego, w zgodzie z § 25 ust. 3 Statutu Kościoła.
LIKWIDATOR:
abp Artur Wieciński; 90-536 Łodz, ul. Gdańska 143 lok. U1; tel. 505-505-432; e-mail: kuria@starokatolicy.pl

Podano do wiadomości publicznej dnia 24.10.2017 roku na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.